Lekcje europejskie online

Uczniowie klasy II dp i II dg uczący się w technikum w zawodzie technik ekonomista uczestniczyli w spotkaniu z p. Judytą Wolniaczyk z Punktu Informacji Europejskiej w Poznaniu.

Podczas pierwszego spotkania uczniowie dowiedzieli się m.in. jak wygląda nauka, studia i praca za granicą. Obywatele państw Unii Europejskiej wszędzie mają takie same prawa, każdy może się uczyć i studiować, korzystać z zajęć wyrównawczych oraz podjąć pracę. Nikt nie może żądać od nas większych kosztów niż mają obywatele danego kraju. Wraz ze wstąpieniem Polski do UE swobodę przepływu osób ułatwiły: Irlandia, Szwecja i Wielka Brytania. W kolejnych latach były to: Portugalia, Włochy, Grecja, Hiszpania, Islandia, Luksemburg, Niderlandy, Finlandia, Francja, Belgia i Dania. Jako ostatni krok ten podjęli Austriacy i Niemcy w 2011 r.

Uczniowie poznali również następujące pojęcia:

ERASMUS+ – program szkoleniowy mający na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia za granicą

Sieć EURES- międzynarodowa sieć współpracy służb zatrudnienia

SOLVIT- sieć internetowa służąca zgłaszaniu problemów przedsiębiorców w sytuacjach złego postępowania władz administracyjnych związanych z rynkiem wewnętrznym UE

Europass – zestaw dokumentów pozwalający zaprezentować umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie.

Na drugim spotkaniu z Panią Judytą Wolniaczyk uczniowie uzyskali sporo informacji na temat konsumenta – jego praw i obowiązków związanych z zakupem towarów. Ukazała nam to wszystko za pomocą prezentacji. Na początku Pani Wolniaczyk przedstawiła nam niezbędną wiedzę dotyczącą konsumenta w świetle prawa. Określiła od ilu lat można samodzielnie robić zakupy oraz jakiego rodzaju towary dziecko w wieku 13 lat może zakupić z zachowaniem bezpieczeństwa. Następnie uświadomiła nam kim jest i czym charakteryzuje się konsument świadomy. Potem opowiedziała nam, gdzie możemy się zwrócić o pomoc w przypadku oszustwa ze strony producenta. Dowiedzieliśmy się o różnych instytucjach, organizacjach pomagających poszkodowanym konsumentom nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej. Przekazała nam także, iż paragon jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu. Zostaliśmy poinformowani o innych dokumentach potwierdzających dokonanie zakupu tj. wyciąg bankowy, faktura lub transakcja kartą płatniczą. Później pokazała nam krótki film dotyczący wyboru gwarancji lub rękojmi oraz przedstawiła ponownie za pomocą prezentacji informacje na temat reklamacji towaru po raz pierwszy, drugi lub kolejny. Zaprezentowała nam również, jak poprawnie zwrócić towar przez internet i stacjonarnie. Pod koniec prezentacji Pani Judyta Wolniaczyk scharakteryzowała nam europejskie znaki jakości oraz pokazała je. Przez ostatnie 10 minut spotkania odpowiadaliśmy na pytanie: „Czy reklama wpływa na nasze konsumencie wybory?”. Padło wtedy bardzo dużo poprawnych odpowiedzi.

Na zakończenie każdego spotkania był do rozwiązania quiz, który miał na celu sprawdzić naszą wiedzę wyniesioną z tej lekcji.

Cała klasa z chęcią uczestniczyła w zajęciach i na pewno każdy z uczniów wyniósł z nich sporą wiedzę pod względem nie tylko teoretycznym, ale też praktycznym

Magdalena Zych