Dziecięcy Telefon Zaufania i czat internetowy dla młodych ludzi

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania (800 12 12 12)oraz czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów na stroni https://brpd.gov.pl/sos-czat/ Dzięki tym dwóm kanałom dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-i-czat-internetowy/

Wyrażamy nadzieję, że podjęta przez Rzecznika inicjatywa w realny sposób przyczyni się do poprawy dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży.