„Śledztwo w bibliotece” – rozstrzygnięcie III konkursu czytelniczego

Bardzo dziękujemy Wam, za udział w trzeciej edycji konkursu „Śledztwo w bibliotece” i przesłanie wielu prawidłowych odpowiedzi. Zadanie, tym razem, polegało na zapoznaniu się z cytatami, pochodzącymi

z różnych tekstów literackich. Zadaniem konkursowym było rozpoznanie tytułu tekstu, z którego pochodzą oraz jego autora. Wskazane kolejno pod każdym fragmentem litery utworzyły hasło konkursowe, które należało przesłać wraz z jego wyjaśnieniem.

Rozwiązaniem III edycji konkursu, jest świąteczne już hasło„ Cicha noc”.

Spośród osób, które nadesłały poprawną odpowiedź, został wylosowany zwycięzca. Jest nim uczennica klasy II cg Marta Kurzawa. Serdecznie gratulujemy, a Martę prosimy o odbiór nagrody w bibliotece szkolnej, w czasie stacjonarnego dyżuru nauczycieli bibliotekarzy.

Nauczyciele bibliotekarze