Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie

Informuję, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, że od 12 do 25 marca br. w szkole zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Dyrektor

mgr Roman Olejnik