Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie

Mając na uwadze obowiązek zapewnienia przez dyrektora szkoły bezpieczeństwa młodzieży jak i wszystkim pracownikom podczas pobytu w placówce i w związku z nasilającymi się przypadkami zachorowań na COVID -19 informuję, iż w okresie od 6.04 do 9.04.2021r. pracownicy administracji jak i dyrekcja szkoły będą pracowali w trybie online. Wszystkie sprawy w tym okresie załatwiane będą z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej a także korespondencji tradycyjnej.