Jak pokonać tremę?

We wtorek 05 grudnia br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach recytatorskich. Zajęcia prowadziła Ilona Olejnik, nauczycielka w Szkole Muzycznej w Krotoszynie, przygotowująca swoich uczniów do scenicznych występów. Tematem wiodącym spotkania stało się poszukiwanie sposobów, jak zapanować nad tremą i nieśmiałością w czasie wystąpień publicznych. Młodzież ćwiczyła głosową interpretację przygotowanych tekstów.

Prowadząca zwracała uwagę na poprawność wymowy i właściwe wyrażanie emocji. Podkreślała, jak ważne jest umiejętne połączenie świadomości intelektualnej ze świadomością ciała. Wskazywała na konieczność doboru utworów pod kątem osobistej ekspresji. Ważną częścią spotkania stało się wykonanie przez uczniów ćwiczeń relaksacyjnych i oddechowych, które służą psychicznemu odprężeniu.

Warsztaty pokazały uczniom możliwość operowania różnymi środkami wyrazu, dzięki którym osiąga się wyrazistość i naturalność sceniczną. Mamy nadzieję, że spotkanie wpłynie także inspirująco na posługiwanie się żywym językiem w codziennej komunikacji.

LZ, GP, fot. Julia Tomczak