Egzamin zawodowy – kilka ważnych informacji

  • 7 września w bibliotece szkolnej będą do odbioru dyplomy oraz certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu zawodowego w poszczególnych kwalifikacjach.
  • Uczniowie, którym nie powiodło się podczas tych egzaminów mogą do 13 września złożyć deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji styczeń-luty 2024.

    Deklarację należy pobrać ze strony  www.oke.poznan.pl lub odebrać w sekretariacie szkoły.

    Absolwenci szkoły, którzy będą składali deklaracje musza dołączyć kopię świadectwa ukończenia szkoły.

    Wypełnione deklaracje powinny zostać złożone w sekretariacie szkoły.