Dbajmy o naszą Ziemię!

Akcja „Sprzątanie świata” w DWÓJCE

Szkolny Klub Europejski, we współpracy z Polską Fundacją im. Roberta Schumana, w ramach programu „Działania lokalne”, zorganizował akcję „Sprzątanie świata”. Uczniowie otrzymali gumowe rękawice i worki na śmieci, a następnie wyruszyli aby sprzątać krotoszyńskie Błonie. W wydarzeniu brali udział uczniowie klasy 3b oraz 4dp pod opieką Kamilli Szperzyńskiej oraz Magdaleny Zych.

Młodzież uczestniczyła w sprzątaniu z zaangażowaniem i z wielkim przejęciem. Celem nadrzędnym akcji było ukształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego. Przypominamy: wszystkie decyzje, jakie podejmuje każdy z nas mają wpływ na środowisko!

tekst i fot.: MZ, KS