Czas wspomnień! Czas podsumowań! – klasa IVd

– technikum ekonomiczne
wychowawca – mgr Marzena Skupniewicz

– Zanim zaczęłam naukę w Dwójce miałam spore obawy, tak jak chyba każdy, czy sobie dam radę, czy odnajdę się w nowej rzeczywistości. Okazało się, że wątpliwości były niepotrzebne. Nauczyciele byli bardzo wyrozumiali, pomocni, wspierali nas na początku nauki i w kolejnych latach. Zanim usiedliśmy w szkolnej ławie zorganizowaliśmy klasowe spotkanie, na którym była już połowa uczniów i to był dobry początek. Pomimo tego, że niecałe trzy lata spędziliśmy w murach szkoły, to bardzo zżyliśmy się jako klasa. Będzie nam trudno się rozstać, ale wiedzieliśmy, że w końcu nadejdzie ten moment. Dzięki tej szkole zdobyłam bardzo dużo wiedzy z wybranego kierunku. W drugiej klasie odbyliśmy praktyki zawodowe, które były okazją do doskonalenia umiejętności praktycznych. Nauczyciele na każdym etapie nauki zachęcali nas do brania udziału w konkursach, imprezach szkolnych czy apelach. Nie zawsze osiągałam sukcesy w konkursach, ale był to świetny sposób na sprawdzenie swojej wiedzy. Cztery lata nauki minęły jak jeden dzień. Pandemia ograniczyła nam kontakty i spotkania w szkole, ale pomimo tych trudności uczyliśmy się. Teraz z trudem przychodzi mi do głowy myśl, że to już koniec, ale żyje się dalej. Myślę, że zdobyte wykształcenie ekonomiczne pomoże mi w dalszym zawodowym rozwoju.

Beata Kandzierska

– Czas naszej nauki w szkole przebiegał zdecydowanie inaczej niż innych roczników. Mimo zakręconych czasów było wiele wspaniałych momentów. Bardzo dobrze wspominam wycieczki zagraniczne z panem Adamem, pokryte złotem Wilno i różnorodny Lwów. Pełniłem także funkcję skarbnika i przewodniczącego szkoły. Były to odpowiedzialne zadania, ale myślę, że sprostałem obowiązkom. Mimo że realnie do szkoły jako budynku chodziłem trochę więcej niż 2 lata, to będę ten czas wspominał dobrze.

Jonasz Kąkol

– W dniu rozpoczęcia nauki w tej szkole towarzyszył mi strach, nie wiedziałam, co mnie czeka. Strach minął, gdy poznałam kolegów i koleżanki, a później nauczycieli. Okazali się życzliwi, wymagający, ale i wyrozumiali. Jako uczniowie tej samej klasy poznaliśmy się i polubiliśmy. Nie zawsze zgadzaliśmy się tak na co dzień. To było dobre, że każdy z nas miał swoje zdanie. Mieliśmy często odmienne poglądy, ale gdy musieliśmy podjąć ważną decyzję, potrafiliśmy wybrać opcję najlepszą dla wszystkich. W czasie nauki miałam możliwość wzięcia udziału w wielu ciekawych konkursach. Nie zawsze udawało mi się wygrać, ale taka rywalizacja motywowała do nauki. Szkoła organizowała wycieczki, w których chętnie braliśmy udział. Jako klasa mieliśmy dużo planów. Chcieliśmy zorganizować wiele wyjazdów, wyjść, nie chcieliśmy spędzać wspólnego czasu tylko w ławkach szkolnych. Niestety pandemia i lekcje zdalne pokrzyżowały nam plany. Dobrze wspominam udział w imprezach organizowanych przez samorząd uczniowski. Uroczystości klasowe miały zawsze także ciekawą oprawę. Gdy zaczynałam naukę w technikum, myślałam, że cztery lata to dużo, jednak dzisiaj mogę śmiało stwierdzić, że minęły mi bardzo szybko. Już sam pobyt z moją klasą w szkole przyniósł mi wiele dobrych chwil, które zapamiętam na lata. Będę wspominać lekcje i przerwy, kłótnie i rozejmy. Smutno mi, że moja przygoda z Dwójką już się kończy. Chciałabym się teraz spełniać zawodowo i myślę o dalszej edukacji.

Natalia Marcia

Uczniowie klasy IV d