Z MYŚLĄ O POSZERZANIU KOMPETENCJI UCZNIÓW ZSP2

29 maja 2023 r. została podpisana umowa o współpracy dydaktycznej w zakresie tworzenia klas patronackich oraz wspomagania procesu kształcenia w klasach patronackich pomiędzy Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 2 a Zakładami Produkcyjnymi „Nutricia”. Współpraca ma na celu wsparcie w zakresie kształcenia i rozwoju zawodowego, zdobywania wiedzy i umiejętności młodzieży uczącej się w szkole w celu optymalnego przygotowania uczniów do podjęcia i wykonywania pracy zawodowej.

Obie strony zobowiązują się do ścisłej współpracy naukowej oraz dydaktycznej, a także w zakresie edukacji zawodowej uczniów szkoły.

Umowę podpisali: Starosta Krotoszyński – Stanisław Szczotka (Stanisław Szczotka – Starosta Krotoszyński), dyrektor firmy Nutricia w Krotoszynie – Agata Bober, dyrektor ZSP nr 2 w Krotoszynie – Roman Olejnik (ZSP2.Krotoszyn).

KN, GP