Wirtualna wycieczka po Zamku Książ i walimskich sztolniach

Ostatnie tygodnie przynosiły stopniowe łagodzenie wprowadzonych restrykcji. Otwierają się kolejne instytucje kultury, jednak wielu z nas w obawie o swoje zdrowie, nie decyduje się jeszcze na seans w kinie czy zwiedzanie wystawy. Proponujemy skorzystanie z oferty wirtualnego zwiedzania, tym razem Zamek w Książu i walimskie sztolnie w kompleksie Riese.

Zamek Książ znajduje się na Szlaku Zamków Piastowskich. Obejmuje trzeci co do wielkości zamek w Polsce. Swoją historią sięga XIII wieku. Kolejni właściciele rozbudowywali i przebudowywali posiadłość. Przez stulecia zamek należał do Hochbergów. Ostatnią z rodziny, na zamku, była Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless, zmuszona w 1940 roku do opuszczenia Książa. Od tej pory Organizacja Todt przystąpiła do przekształcania zamku w jedną z kwater Adolfa Hitlera. Plany, oprócz prac adaptacyjnych na zamku Książ, obejmowały utworzenie wielkich przestrzeni wydrążonych pod zamkiem, konstrukcji olbrzymich tuneli i sal podziemnych w kilku miejscach w Górach Sowich, reorganizacji okolicznych dróg oraz połączenia całości siecią kolejki wąskotorowej. Centralnym punktem budowy Riese czyli Olbrzyma, była niewielka wioska Wüstewaltersdorf – dzisiejszy Walim. Przekształcaniem zamku w kwaterę, zajmowali się więźniowie, ze stworzonej specjalnie na tę okoliczność filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Przed głównym portalem wydrążono szyb windowy głębokości 40 metrów, a pod zamkiem tunele i podziemny schron. Tylko półkilometrowa trasa podziemnych korytarzy, wydrążonych podczas II wojny światowej, dziś jest udostępniona dla zwiedzających. W dokumentach III Rzeszy istnieją jednak zapisy pozwalające ocenić rozmiar materiałów zużytych przy konstrukcji kompleksu Riese, do którego należy zamek Książ. Na tej podstawie można sądzić, że dotychczas co najmniej połowa podziemnych korytarzy nie została jeszcze odnaleziona. Niektórzy naukowcy twierdzą, że pod Książem powstał podziemny kompleks, mający służyć jako fabryka sprzętu wojskowego, depozyt cennych przedmiotów oraz tajnych dokumentów, a także, podobnie jak cała okolica, miejsce badań nad bronią atomową. Stale bombardowane i niszczone przez alianckie naloty ośrodki przemysłowe w zachodniej Rzeszy nie były bezpieczne. Góry Sowie okazały się doskonałym miejscem, również na lokalizację tego rodzaju przemysłu z uwagi na bliskość złóż rud uranu w Sudetach. Niemcy uważali te ziemie za rdzennie niemieckie, czyli bardzo bezpieczne i właśnie o strategicznym położeniu. Nie przypuszczali, że przegrają wojnę, a tym bardziej, że po wojnie, nastąpi zmiana granic i obszar kompleksu Riese znajdzie się w granicach Polski.

Dziś duża część podziemnych sztolni jest zamknięta, gdyż wejście grozi wypadkami. Turyści mogą odwiedzić 4 obiekty wchodzące w skład projektu Riese: podziemne Miasto Osówka, sztolnie walimskie, kompleks Włodarz i podziemia Zamku Książ. Sam zamek znalazł się na liście „7 cudów Polski” na 100-lecie Niepodległości Polski. Wywiera niezapomniane wrażenie swoją „monumentalnością, zróżnicowaną architekturą i bajkowym położeniem w sercu Książańskiego Parku Krajobrazowego”. Uroku dodają piękne ogrody utrzymane w stylu francuskim ozdobione kwiatami drzewa, krzewami, posągami, fontannami oraz Palmiarnią.

https://zamekksiaz.wkraj.pl/html5/index.php?id=39541#39389/256

https://sztolnie.wkraj.pl/html5/index.php?id=38781

Zapraszamy do wirtualnych odwiedzin.

Nauczyciele bibliotekarze