Uwierzytelnienie i autoryzacja transakcji płatniczych

Ekonomiści z klasy 3d i 2e uczestniczyli w spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta Mikołajem Lechmanem. Spotkanie dotyczyło nieautoryzowanych transakcji płatniczych, których konsekwencją jest najczęściej utrata sporych sum pieniędzy z kont bankowych.

Wypowiedzi rzecznika obfitowały – niestety – w przykłady praktyczne, którymi musiał zająć się w ramach swoich obowiązków, dodatkowo objaśnił jak postępować w sytuacjach, gdy takie transakcje wystąpią na naszym koncie, jak się wystrzegać takich sytuacji, objaśnił jak wyglądają procedury bankowe i policyjne.

Dowiedzieliśmy się również, czego jako klienci banków powinniśmy się domagać i jak długo trwa postępowanie w takich sprawach.

tekst i fot. Joanna Tyrakowska