Uwaga uczniowie i tegoroczni absolwenci przystępujący do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021r.

Proszę o zapoznanie się z ramowym harmonogramem tegorocznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie ( tabela poniżej lub pdf TUTAJ) .Szczegółowy harmonogram został przesłany, do każdego ucznia i absolwenta, poprzez dziennik elektroniczny jako wiadomości oraz został wywieszony w szkole w gablocie przy wejściu od strony boiska szkolnego.