UWAGA MATURZYŚCI – odbiór świadectw dojrzałości

Z uwagi na wdrażanie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 odbiór świadectw dojrzałosci przez absolwentów będzie możliwy w dniu 11.08 2020r.  wg następującego harmonogramu:

 • kl. IV B : od 10.00 do 10.30
 • kl. IV C : od 10.30 do 11.00
 • kl. IV D : od 11.00 do 11.30 
 • kl. IV E : od 11.30 do 12.00 
 • kl. IV F : od 12.00 do 12.30 

Odbiór będzie odbywał się wg następujących zasad:

 • absolwenci podczas odbierania świadectw mają obowiązkowo założone  maseczki zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki ,
 • wchodzimy do budynku szkoły wejściem od strony boiska szkolnego
 • na korytarzu szkolnym stajemy w bezpiecznych wyznaczonych miejscach min.  2m od siebie,
 • odbiór świadectwa odbędzie się w sali nr 1 przy zachowaniu odpowiednich  zasad bezpieczeństwa,
 • wychodzimy  z budynku szkoły głównym wyjściem na plac Jana Pawła II.
 • W przypadku nie odebrania świadectwa w dniu jutrzejszym będzie możliwość indywidualnego odbioru świadectw w innym terminie w sekretariacie szkoły.

Bardzo proszę o dostosowanie się do wymienionych zasad  oraz zachowanie ostrożności , nie grupowanie się tak,  by nie narażać zdrowia własnego jak i innych osób.