Statystyczny sukces naszych uczniów

8 listopada odbył się szkolny etap VIII edycji Olimpiady Statystycznej. Wzięło w niej udział 8 reprezentantów naszej szkoły.

Miło nam poinformować, iż z naszej szkoły, do etapu okręgowego, zakwalifikowały się trzy przedstawicielki naszej szkoły – Natalia Grobelna z kl. 3e, Zuzanna Jakubiak z kl. 3d oraz Katarzyna Kaźmierczak z kl. 3d.

Pytania swoim zakresem tematycznym obejmowały dziedzinę nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i rachunkowość, z uwzględnieniem elementów dyscypliny nauki prawne (funkcjonowanie administracji publicznej), geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka.

Warto dodać, iż do olimpiady w tym roku zgłosiło się w tym roku aż 690 szkół z całej Polski i 5701 uczniów.

Olimpiada organizowana jest przez Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą o zasięgu ogólnopolskim, obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia, administracja oraz handel. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych i rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej.

Program Olimpiady Statystycznej Cel główny: Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą tematyczną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi analizy statystycznej oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Test składał się z trzech części – część I zawierała zadania łatwe, część II zadania standardowe, natomiast część III zadania trudne. Na udzielenie odpowiedzi, w sumie na 29 pytań, uczniowie mieli 60 minut. Aby przejść do drugiego etapu, należało mieć ponad 50% poprawnych odpowiedzi.

Naszym uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Magdalena Zych, fot. GP