Uwaga rodzice (prawni opiekunowie) uczniów ZSP nr 2 w Krotoszynie!

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr2 w Krotoszynie im. Karola Fryderyka Libelta na spotkanie śródokresowe, które odbędzie się w dniu 22 listopada o godzinie 18:00.