ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

13 grudnia 1981 r. – likwidacja budzącej się demokracji w Polsce.

Warto przypomnieć – oddziały wojskowe i milicyjne na ulicach naszych miast. Opanowanie węzłów łączności oraz ośrodków radia i telewizji. Akcja internowania działaczy „Solidarności” i opozycjonistów. Nieprawne zalegalizowanie zamachu stanu (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego).

Zamiast Teleranka dla dzieci, przemówienia generała Jaruzelskiego i obwieszczenie wprowadzenia stanu wojennego. Wprowadzenie godziny milicyjnej i konieczności posiadania przepustek przy opuszczaniu miejsca stałego zamieszkania. Władza lokalna w rękach komisarzy wojskowych.

Krwawa pacyfikacja przez jednostki ZOMO kopalni „Wujek” w Katowicach, podczas której zabito sześciu górników, a trzech dalszych zmarło w wyniku odniesionych ran. Dalsze konsekwencje równie tragiczne.

Zatrzymanie niemal na 10 lat nadziei narodu na budzącą się wolność w naszym kraju.

Pamiętamy!

tekst i fot. Grzegorz Pierzchała