Próbna matura!!!

Uwaga uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2  w Krotoszynie , którzy w maju będą przystępować do egzaminu maturalnego.

Od 3 do 16 marca 2021 r. w naszej szkole przeprowadzany będzie próbny egzamin maturalny opracowany i przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W linku poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram egzaminów z poszczególnych przedmiotów oraz wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzania tego egzaminu. Bardzo proszę o zapoznanie się z tymi informacjami.

HARMONOGRAM

Wytyczne epidemiczne