ZSP2 na Powiatowych Targach Edukacyjnych

6 marca, uczestniczyliśmy jako szkoła w Targach Edukacyjnych i Targach Pracy organizowanych przez Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Targi były skierowanie przede wszystkim do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych naszego powiatu.

Ósmoklasiści mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez samorządy w powiecie. W targach uczestniczyły także firmy, przedsiębiorstwa, zakłady pracy i instytucje, które współpracują ze szkołami.

Dwójka przedstawiła wszystkie swoje swoje kierunki kształcenia, w szczególności technika w zawodach: technik reklamy i technik programista.

tekst i fot. Grzegorz Pierzchała