Polski Fundusz Rozwoju – zasady działalności instytucji

Klasy 3d i 4dp – technikum ekonomicznego mogły uczestniczyć w spotkaniu z przedstawicielem PFR panem Sebastianem Zoła (Menedżer Inwestycyjny w Polskim Funduszu Rozwoju S.A. członek zarządu PRF Fundacja). Spotkanie odbyło się online na platformie Teams.

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Przedstawiciel PFR dokładnie omówił strukturę kapitałową instytucji, zakres działania najważniejszych jej części. Uczniowie usłyszeli, kto może skorzystać i kto korzysta z pomocy i wsparcia PFR i jak można się o takie wsparcie ubiegać.

Joanna Tyrakowska