OSZCZĘDZANIE WODY TO ZA MAŁO!

Co roku, 22 marca na świecie obchodzony jest Dzień Wody. Celebrujemy go także My,  podnosząc świadomość na temat globalnych wyzwań wodnych.

Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku. Zwrócono w niej uwagę, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Dopiero w 2010 roku, dostęp do wody i sanitariatów, został określony przez  ONZ,  jako prawo każdego człowieka.

Przyczyny braku dostępu do wody są różnorodne i wykraczają poza obiegową opinię o fizycznym braku zasobów wodnych. Trwający kryzys klimatyczny nasila wszystkie przyczyny braku wody zwiększając prawdopodobieństwo katastrof naturalnych lub konfliktów o zasoby i wprowadzając niestabilność w zjawiskach klimatycznych.

Obecnie nadal 785 milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. Spośród nich 144 miliony korzystają z wód powierzchniowych, a tym samym, są narażone na spożywanie

wody zanieczyszczonej. Może prowadzić to do rozwoju chorób takich jak: cholera, biegunka, czerwonka, wirusowe zapalenie wątroby typu A, dur brzuszny i polio. Polska Akcja Humanitarna, organizator „Światowego Dnia Wody z PAH”, którego nasza szkoła jest uczestnikiem, zwraca uwagę, że woda powinna być przystępna w sensie ekonomicznym, czyli każdego powinno na nią stać. Badania  jednak wykazują, że najbiedniejsze 20% populacji świata wydaje na wodę od 3 do 11% dochodów swoich gospodarstw domowych. Obliczenia te nie uwzględniają kosztów czasu, jaki głównie dziewczęta i kobiety, w regionach charakteryzujących się brakiem dostępu do wody przeznaczają na pobieranie wody. W sumie 200 mln godzin na pobieraniu wody.

Dziś wszystko co robimy w życiu, w sposób bardziej lub mniej bezpośredni, wymaga zużycia wody. Każda kartka papieru to 10 litrów wody, każde skorzystanie z internetu to woda potrzebna do produkcji sprzętu elektronicznego, a także chłodzenia serwerów i wytwarzania prądu.

 „Oszczędzanie wody to za mało” https://youtu.be/_yxt_rK0tOc

Czy oznacza to, że nic już nie możemy zrobić i kryzysy wodne będą się tylko nasilać?

Podpowiadamy:

Ogranicz konsumpcję.

Zaangażuj się.

Zdobywaj wiedzę.

Postępuj według zasad 6R.

Na podstawie materiałów Polskiej Akcji Humanitarnej

Agnieszka Obst