Mijający i nowy rok w dyrektorskiej ocenie

Rozmowa z Romanem Olejnikiem, dyrektorem ZSP nr 2 w Krotoszynie

– Jak ocenia Pan Dyrektor mijający rok kalendarzowy?

Jako jeden z najtrudniejszych odkąd pełnię funkcję dyrektora. Był to trudny rok dla naszego kraju, dla naszej małej ojczyzny i naszej szkoły. Pandemia sparaliżowała życie w kraju, całą gospodarkę i oczywiście oświatę. Musieliśmy przestawić się całkowicie na nauczanie zdalne. Ten sposób uczenia się i nauczania musieliśmy poznać wszyscy. Poradziliśmy sobie i z tego się cieszę. Poza tym był to rok udany dla naszej szkoły. Potwierdza to świetnie zdany przez  uczniów egzamin maturalny i egzaminy zawodowe.

– Z jakich sukcesów szkolnych możemy być dumni?

– Możemy być zadowoleni z tego, że uzyskaliśmy bardzo wysoką zdawalność z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Wypracowaliśmy i skutecznie wdrożyliśmy metody oraz formy pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W tym roku kontynuowaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół ZSP nr 2, które wspierało wykonanie wielu zadań szkoły. Odbywała się także realizacja projektów we współpracy z partnerami zewnętrznymi, np. „Lekcje ZUS”, „Żyj finansowo”, „Moje kompetencje – moja przyszłość – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego”. Kontynuowaliśmy także współpracę z pracodawcami oraz uczelniami wyższymi na lekcjach z przedmiotów zawodowych w formie warsztatów czy spotkań on-line. W okresie pandemii udało się przeprowadzić praktyki zawodowe w formie projektów edukacyjnych. Młodzież wzbogacała swoją wiedzę i  doskonaliła umiejętności zawodowe. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku uczniowie aktywnie uczestniczyli w wielu konkursach szkolnych oraz powiatowych, a także ogólnopolskich olimpiadach, osiągając wysokie wyniki. Ważnym zadaniem było wypracowanie procedur w sytuacji koronawirusa zapewniających jak najlepsze warunki do bezpiecznego funkcjonowania szkoły. Naszym sukcesem jest obecne sprawne i stabilne działanie szkoły w tych zmienionych warunkach organizacyjnych. Cieszy mnie, że nauczyciele dobrze realizują zadania dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem różnych metod i technik kształcenia na odległość, a wiemy, że nie jest to praca łatwa. Uważam, że uczniowie także starają się na co dzień sprostać swoim obowiązkom i zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie.

– Jakie wyzwania stoją przed społecznością Dwójki w nowym roku?

– To jest zależne od sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak wirus będzie się rozwijał. Musimy być przygotowani na różne warianty nauki. Jeśli będzie nadal nauczanie zdalne, to będziemy doskonalić naszą pracę na platformach. Jeśli rząd wprowadzi nauczanie hybrydowe, to jesteśmy już dzisiaj do tego przygotowani. Jeśli wrócimy do nauki stacjonarnej, będziemy to robić z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Poza tym przygotowujemy się do naboru uczniów do klas pierwszych. Oczywiście bardzo chcemy też utrzymać wysoki poziom zdawalności wszystkich egzaminów zewnętrznych.

– Czego zatem życzy Pan Dyrektor sobie i Czytelnikom strony internetowej Dwójki na święta i nowy rok?

W tym czasie wszyscy życzą sobie i innym zdrowia, i odporności na wirusa. Chciałbym, żeby pandemia opuściła nas raz na zawsze i nigdy nie wróciła. Życzę sobie, by nasza szkoła nadal cieszyła się w społeczeństwie dobrą opinią i zaufaniem.  Życzę Wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Redakcja Echa Dwójki