LEKCJE EUROPEJSKIE

lekcje002
lekcje003
lekcje004
lekcje007
lekcje009
lekcje011
previous arrow
next arrow

W ramach współpracy Szkolnego Klubu Europejskiego i Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu, 18 lutego w naszej szkole odbyły się lekcje europejskie nt. „Praca i studia za granicą”. Lekcje te były prowadzone przez Panią Judytę Wolniaczyk, która przedstawiła naszym uczniom zasady dotyczące podjęcia pracy i studiów w różnych krajach Unii Europejskiej. Po raz kolejny młodzież miała okazję zgłębić swoją wiedzę dotyczącą krajów członkowskich UE. Pani prelegent zaprezentowała program Erazmus +, warunki swobodnego rynku wewnętrznego, oraz wzory dokumentów Europass. Uczniowie w ramach ćwiczeń uzupełniali „Dekalog bezpieczeństwa”, który określał jak należy się przygotować do wyjazdu za granicę oraz na co zwrócić uwagę będąc w innym państwie unijnym. Zajęcia stały się cennym źródłem informacji o zmieniającym się rynku edukacji i pracy krajów Unii Europejskiej.