Lekcja muzealna o kuchni regionalnej

Klasa 4b, ucząca się w technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, udała się do Muzeum Regionalnego w Krotoszynie. Skorzystała z oferty edukacyjnej Muzeum i zapoznała się z „Kuchnią regionalną” starego Krotoszyna.

Była okazja poznać dawne narzędzia i ich zastosowanie w kuchni, znaczenie i powstawanie chleba. Uczniowie zapoznali się także z gwarą regionalną dotyczącą tematyki spożywczej, potraw regionalnych, przepisów starej polskiej kuchni.

Dwójka działa w myśl hasła: „Nauka musi sprawiać radość, wówczas jest efektywna”.