Komunikat dla osób chcących zdawać egzamin zawodowy w sesji czerwiec-lipiec 2021!

Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji styczeń – luty 2021r, a chcieliby przystąpić do egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2021r. proszeni  są o złożenie stosownej deklaracji  do czwartku 8 kwietnia 2021r.

Deklarację należy pobrać ze strony  www.oke.poznan.pl.

Absolwenci szkoły, którzy będą składali deklaracje muszą dołączyć kopię świadectwa ukończenia szkoły.

Opłaty za egzamin zawodowy obowiązują absolwentów , którzy przystępują do niego po raz trzeci lub więcej.

Wypełnione deklaracje składamy w sekretariacie szkoły lub w formie elektronicznej (skan),