Kolejna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej za nami!

W poniedziałek, 7 marca 2022 r., nasi uczniowie przystąpili do pierwszego etapu XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. Organizatorami tegorocznej edycji są: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży” w partnerstwie z ekspertami Team Europe oraz Europe Direct. Olimpiada jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej. Zakres tematyczny zagadnień konkursowych dotyczył przede wszystkim systemu instytucjonalnego UE, procesu integracji europejskiej, unijnej polityki prawa i europejskich wartości oraz ogólnej wiedzy o Europie i państwach członkowskich UE.

Na laureatów Olimpiady czekają atrakcyjne nagrody: maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunkach europeistyka, europeistyka – integracja europejska, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze oraz European Politics and Economics na Uniwersytecie Warszawskim, płatny staż w Parlamencie Europejskim, wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego oraz liczne nagrody rzeczowe.

Trzymamy kciuki za naszych uczniów 😉

Kamilla Szperzyńska