Informacja dla rodziców

Informujemy wszystkich rodziców /prawnych opiekunów uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie, iż istnieje możliwość dokonania wpłata na Radę Rodziców bezpośrednio na konto wg poniższego wzoru:

Rada Rodziców

Przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2

Im. Karola Fryderyka Libelta

Plac Jana Pawła II  5

63-700 Krotoszyn

35 8410 0003 0022 3630 2000 0001

Tytułem :  nazwisko i imię ucznia – klasa