82 rocznica wybuchu II wony światowej

W dniu 1 września obchodzimy uroczyście obchody 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tego dnia hitlerowskie Niemcy dokonały agresji na nasz kraj. W ten sposób zapoczątkowana została wojna, która wkrótce przerodziła się w konflikt światowy. Niemcy zaatakowali Polskę od zachodu, południa i północy. Pomimo bohaterskiej postawy żołnierza polskiego, obrońcy Westerplatte, bitwy pod Mokrą i nad Bzurą czy obrony Warszawy, wojna zakończyła się klęską. Polska znalazła się pod okupacją a społeczeństwo polskie zostało poddane terrorowi ze strony okupanta.

Młodzież Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie złożyła w tym dniu kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym bohaterstwo krotoszynian w latach 1939-1945.