Spotkanie po latach

W piątek, 19 maja br., w murach naszej szkoły odbyło się wyjątkowe spotkanie po latach. Do Dwójki przybyli absolwenci, którzy zdali maturę w 2003 r. Spotkanie stało się okazją do świętowania 20. rocznicy zdanej matury. Gości powitał i oprowadził po szkole dyrektor Roman Olejnik. Obecni na spotkaniu nauczyciele sprawdzili obecność na podstawie dawnych dzienników lekcyjnych.

Wychowawcą klasy V b Technikum Przemysłu Mięsnego był Jerzy Robakowski.

Wychowawcą klasy Vc Technikum Ekonomicznego była Lucyna Zięba.

Wychowawcą klasy Vd Technikum Handlowego była Emilia Patalas-Poślednicka.

Absolwenci spacerowali po szkolnych korytarzach, oglądali pracownie i mieli możliwość zajęcia miejsca w dawnych ławkach. Nastąpił też pełen nostalgii i wzruszeń powrót do czasów nauki w szkole na podstawie przygotowanych zdjęć, wycinków prasowych i zapisów w dzienniku. Były koleżeńskie rozmowy, wspomnienia i sesje zdjęciowe.

Przybycie absolwentów do dawnej szkoły to dowód ich sympatii i przywiązania do miejsca, w którym spędzili lata swojej młodości. Absolwenci najlepiej świadczą o szkole, a Dwójka może być z nich dumna!

fot. uczestnicy spotkania, arch. LZ