„Śledztwo w bibliotece” – rozstrzygnięcie II konkursu czytelniczego

Bardzo dziękujemy Wam, za udział w drugiej edycji konkursu „Śledztwo w bibliotece” i przesłanie wielu prawidłowych odpowiedzi.

Zadanie tym razem, polegało na zapoznaniu się z cytatami, pochodzącymi z kanonu literatury polskiej,  dotyczących celebrowania różnych obrzędów oraz odpowiedzi na krótkie pytania. Kolejne litery, będące odpowiedzią na pytania,  ułożyły się w hasło konkursowe „Sobótka”.  Hasło należało zapisać, wyjaśnić oraz podać tytuł i autora, który to święto szczególnie ulubił. 

Spośród osób, które nadesłały poprawną odpowiedź, został wylosowany zwycięzca. Jest nim uczennica klasy II dg  Kornelia Ratajczak . Serdecznie gratulujemy, a Kornelię prosimy o odbiór nagrody w bibliotece szkolnej, w czasie stacjonarnego dyżuru nauczycieli bibliotekarzy.

Nauczyciele bibliotekarze