Patroni 2022 roku: Maria Grzegorzewska

Maria Grzegorzewska urodziła się 18 kwietnia 1887 roku w Wołuczy. Pobierała edukację w warszawskich pensjach dla dziewcząt. Kształciła się w tajnych kompletach, następnie na wydziale przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Choroba płuc przerwała jej edukację i wyjechała do Zakopanego, a następnie do Włoch. W 1913 roku uczęszczała na Międzynarodowy Fakultet Pedagogiczny w Brukseli. Po roku, gdy przebywała w Warszawie, wybuchła I wojna światowa, co uniemożliwiło jej powrót do Brukseli. Udało jej się wyjechać do Londynu, gdzie kontynuowała studia. Studiowała psychologię na Sorbonie, gdzie w 1916 roku zdobyła tytuł doktora filozofii. W Paryżu podjęła pracę w szkole, w której zajmowała się uczniami opóźnionymi w rozwoju. Sprawy dzieci z niepełnosprawnościami były bardzo bliskie jej sercu. Pracując w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zakładała szkoły specjalne i organizowała szkolenia dla nauczycieli tych szkół. Pracowała również w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej, którego ostatecznie została dyrektorką. Po II wojnie światowej w 1950 roku Instytut ten został przekształcony w Państwowe Studium Pedagogiki Specjalnej, 2 kwietnia 1976 r. na mocy zarządzenia Rady Ministrów w Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej . Na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej z 7 czerwca 2000 r. WSPS zostaje przekształcona w Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Maria Grzegorzewska jako założycielka i patronka Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej zostawiła kolejnym pokoleniom pedagogów wspaniały dorobek naukowy. W uzasadnieniu nadania jej honorowego tytułu Patrona 2022 roku posłowie podkreślili: „Jej dzieła stanowią inspirację dla kolejnych badaczy i twórców akademickiej pedagogiki specjalnej oraz praktyki edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Szczególną wartość nadała pracy nauczyciela-wychowawcy, którego widziała jako człowieka bogatego wewnętrznie, charyzmatycznego i empatycznego.”.

Po dziś dzień edukatorka jest niedoścignionym autorytetem dla pedagogów, terapeutów, rehabilitantów i innych. W swojej pracy potrafiła doskonale łączyć teorię z praktyką. Niemniej najważniejszy był dla niej zawsze Człowiek, o czym świadczą słowa humanistki: „Prawda to bowiem wiecznie żywa, że poza przygotowaniem zawodowym człowieka, poza jego wykształceniem najistotniejszą, najbardziej podstawową wartością w jego pracy jest jego Człowieczeństwo.”.

Maria Grzegorzewska zmarła 7 maja 1967 roku w Warszawie.

Dla upamiętnienia postaci Marii Grzegorzewskiej Zespół Szkół Specjalnych w Krotoszynie nosi jej imię.

Nauczyciele bibliotekarze