NOWA KUCHNIA W ZSP2

Aby poprawić warunki kształcenia zawodowego oraz tworzyć warunki do podniesienia kwalifikacji zawodowych w naszej szkole w ramach projektu „Inteligentne specjalizacje w powiecie krotoszyńskim – adaptacja pomieszczeń i wyposażenie pracowni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe”, została po modernizacji oddana do użytku pracownia gastronomiczna. Otwarcia dokonał starosta krotoszyński Stanisław Szczotka, wicestarosta Paweł Radojewski, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie Przemysław Wójcik i dyrektor szkoły Roman Olejnik.

Zaproszenie goście mieli okazję zobaczyć krótki pokaz kulinarny wykonany przez uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych.

PR, fot. Karolina Kościelna, Wiktoria Mikołajczyk klasa 1 technik reklamy