Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Co roku 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy bardzo chętnie poświęcają swój czas na prace społeczne oraz dla osób potrzebujących. Ustanowienie tego święta w 1986 roku przez ONZ było wyrazem oficjalnego docenienia pracy wolontariackiej.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalić się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcić do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie „stoją z boku”. 

Dzisiejsze święto jest dla nas okazją, by podziękować Wam za to, co robicie jako wolontariusze. Mamy świadomość jak dużo pracy i energii wkładacie w realizowane projekty i działania. Oby zawsze otoczenie doceniało Waszą pracę, a Wam towarzyszyła nieustająca satysfakcja.