41. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

 

W najbliższych dniach obchodzić będziemy 41 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.
W sierpniu 1980 roku w stoczniach i innych zakładach przemysłowych Gdańska, Gdyni i Szczecina doszło do masowych strajków robotniczych. Strajkujący stoczniowcy domagali się od komunistycznych władz podwyżek płac oraz polepszenia warunków pracy. Jednocześnie pojawiły się postulaty polityczne, np. ograniczenia cenzury i przywrócenia do pracy zwolnionych pracowników. Najważniejszym żądaniem strajkujących było udzielenie zgody przez władze na powstanie samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy robotniczej.
Masowy charakter strajków, które wkrótce objęły inne zakłady przemysłowe w całym kraju, zmusiły władze komunistyczne do ustępstw. Ich wyrazem było podpisanie czterech porozumień ze strajkującymi robotnikami. Przeszły one do historii jako Porozumienie Sierpniowe. Kolejno zawarto je w: Szczecinie (30 sierpnia 1980 roku), Gdańsku (31 sierpnia 1980 roku), a następnie w Jastrzębiu-Zdroju (3 września 1980 roku) oraz w Hucie Katowice (11 września 1980 roku).
Porozumienia Sierpniowe zakończyły wydarzenia Sierpnia 1980 roku. Ich najistotniejszym skutkiem było powołanie do życia i oficjalna rejestracja w dniu 10 listopada Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

AZ

Fot. GP