PONOWNIE NAJLEPSI W POWIECIE !!!

9 stycznia 2020 roku podane zostały wyniki XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020. Nasza szkoła – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie – jak co roku okazała się najlepsza w powiecie wśród techników, w województwie wielkopolskim zajęliśmy 50 miejsce, w Polsce jesteśmy tuż za 500 miejscem, a co cieszy nas najbardziej, pod względem zdawalności matur uplasowaliśmy się na 171 miejscu w kraju.  

Kapituła rankingu oceniała szkoły techniczne za pomocą czterech kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników matury z przedmiotów obowiązkowych, wyników matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyników egzaminu zawodowego. Należy dodać, że w zasadach ogólnych Rankingu Techników uwzględniano wyniki średnie z egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo, których zdawalność była nie niższa niż 0,75 średniej krajowej w technikach.

Okazało się kolejny raz, że wspólnie uczniowie – absolwenci i nauczyciele naszej szkoły za swoją sumienną i wytrwałą pracę osiągnęli wielki sukces edukacyjny. Wszystkim gratulujemy, a wyniki rankingu niech będą drogowskazem dla tegorocznych ósmoklasistów przy wyborze szkoły ponadpodstawowej.