Czy wiesz czym oddychasz?

W dniach 12 i 13 grudnia w naszej szkole odbyły się wykłady, które przeprowadził dr Tymoteusz Sawiński z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajęcia realizowane były w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz czystego powietrza LIFE-MAPPINGAIR/PL. W wykładach brały udział klasy 2d, 3b oraz 3d. Głównym celem spotkania było zwiększenie świadomości ekologicznej młodzieży.

Jednym z najważniejszych problemów stanu środowiska w Polsce jest smog. Do głównych przyczyn jego powstawania zalicza się emisję pyłów towarzyszącą spalaniu paliw stałych, pochodzących głównie z naszych domów tzw. niska emisja. Zanieczyszczenia mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi i powodują choroby m.in. układu oddechowego. Zwiększanie świadomości oraz poprawa jakości powietrza jest w interesie każdego z nas.

Tekst i fot. Agnieszka Obst