Zaduszki w ZSP2

Po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Zaduszny odwiedzając krotoszyński cmentarz. Zapalając znicze i porządkując pokryte liśćmi groby wspomnieliśmy nauczycieli i dyrektorów naszej szkoły, którzy tworzyli jej historię – tę dawniejszą i całkiem bliską. Ze szczególnym wzruszeniem pochyliliśmy się nad świeżymi mogiłami pani profesor Agnieszki Kluby i pana profesora Adama Zdunka, o których pamięć wśród nas jest i pewnie długo jeszcze będzie żywa.

Tym razem w służbie na cmentarzu uczestniczyli uczniowie klasy 1E, którym bardzo dziękujemy za zaangażowanie i godne zachowanie.

Dobrochna Konieczna