Informacja dla uczniów chcących zdawać egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty 2021

Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec – lipiec 2020r, a chcieliby przystąpić do egzaminu w sesji styczeń – luty 2021r. proszeni  są o złożenie stosownej deklaracji  do piątku 11 wrześni 2020r.

Deklarację należy pobrać ze strony  www.oke.poznan.pl lub odebrać w sekretariacie szkoły. Absolwenci szkoły, którzy będą składali deklaracje musza dołączyć kopię świadectwa ukończenia szkoły.

Wypełnione deklaracje składamy w sekretariacie szkoły