k7
k5
k6
k11
k13
previous arrow
next arrow

RPWP.09.03.03-30-0035/16-00

Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Całkowita wartość projektu wynosi 1 357 925,63 zł, w tym dofinansowanie 1 154 236,78 zł. Umowa o dofinansowanie w/w projektu została podpisana 9 października 2017 roku. Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Przedsięwzięcie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, budowę bieżni sportowej, budowę skoczni w dal, budowę rzutni do pchnięcia kulą, instalacje siłowni zewnętrznej oraz wyposażenie i zagospodarowanie istniejącego terenu. Karta informacyjna projektu Projekt przebudowa boiska 201710

RPWP.08.03.01-30-0005/15

Akademia zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół powiatu krotoszyńskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 1 163 136,00 zł, w tym dofinansowanie 1 046 822,40 zł. Umowa o dofinansowanie w/w projektu została podpisana 18 sierpnia 2016 roku. Cel projektu przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego dla Działania 8.3: Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych poprzez realizację założonego wsparcia i osiągnięcie stanu docelowego opisanego w celu głównym – podniesienie szans uczniów na rynku pracy. Karta informacyjna projektu Projekt akademia zawodu 201618